وبسایت شخصی مهندس علیرضا افخمی

مهندس ژئوتکنيک و طراح نرم افزارهای مهندسی
عکسهای مربوط به تعدادی از پروژه ها در ایران
author:
۱ دی ۹۲

عکسهایی که ملاحظه ميکنيد قطره ای است از دریای خاطرات کاری من در ایران. یاد دوستان به خير.

 

پروژه برج خيابان عطار (۱۳۸۳)

Attar high rise building (Tehran)- 2005

 

پروژه هتل نگين نوشهر (۱۳۸۴)

Negin hotel (Noshahr City-Caspian Sea)- 2005

 

مجتمع مسکونی خرم آباد (۱۳۸۳)
Khorramabad Residential Complex – 2004

 

 

برج مسکونی وحدت شهيد محلاتي (۱۳۸۳)

Mahallati Residential High Rise Development- 2004

 

 

پل خيابان هدایت (۱۳۸۳)

Hedayat Overpass in Tehran – 2004

گسل یابی در سایت برج مژده (۱۳۸۳)

Mojdeh High Rise Geophysics Study- 2005

نمونه گیر قاشقی نفوذ استاندارد (مطالعات ژئوتکنيک ساختمان شهرداری منطقه ۱۶ تهران)

SPT Split Spoon Sampler (clay soil) – 2003

سایت سد گهرو (۱۳۸۲)

Gahro Earth Dam Site (Central Iran) – 2004

سایت پل بزرگراه همت (۱۳۸۰)

Hemmat Highway Bridge (Tehran) – 2002

سيل برگردان غرب تهران (۱۳۸۲)

Western Tehran Water Transfer Tunnel (Tehran) – 2003

کانال سرخه حصار تهران (۱۳۸۳)

Sorkhe Hesar Water Canal Remediation (Tehran) – 2004

نشست نامتقارن ساختمان در خيابان قزوين تهران(۱۳۸۲)

Differential Settlement (Tehran) – 2003

 

مرکز مطالعات ژئوتکنيک سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران (۱۳۸۲)

Tehran Engineering and Technical Consulting Organization office – 2004

۱ftx1ft Direct Shear Test Apparatus

آزمایش پرسیومتر (فشارسنجی) در شیراز – ۱۳۸۲

Pressure meter test (High Rise Development in Shiraz City) – 2004

 


مطالعات ژئوتکنيک و لرزه خیزی ویلای دیزین (۱۳۸۲)

Geotechnical and Seismic Studies (Dizin)- 2004

 

Plate Loading Test – Elahie High Rise Building

 آزمایش بارگذاری صفحه برج الهیه (۱۳۸۲)

Plate Loading Test – 2004

 

سایت سد بازفت (۱۳۸۳)

Bazoft Dam Site – 2004

 

 

Leave Comment
Comments Off on عکسهای مربوط به تعدادی از پروژه ها در ایران