رزومه کاری

برای مشاهده خلاصه رزومه کاری علیرضا لطفا فایلهای PDF زیر را دانلود کنید

دانلود رزومه کانادا (قبل از 2014)

دانلود رزومه کانادا (بعد از 2014)